Ładowanie
×

Pozycjonowanie marki w internecie

Pozycjonowanie marki w internecie

Pozycjonowanie marki w internecie

Pozycjonowaniem marki nazywamy projektowanie obrazu naszych usług w umyśle grupy docelowej. Umożliwia nam ono nie tylko wyróżnienie się od konkurencji, ale również podkreślenie naszych atutów i wartości. Pozycjonowanie marki usprawnia komunikację, jak też dostarcza szereg informacji na temat naszych klientów i ich oczekiwań. Jest ono niezbędnym elementem strategii marketingowej, jeśli dążymy do skuteczności.

Kiedy należy rozpocząć pozycjonowanie marki?

Wielu przedsiębiorców decyduje się na pozycjonowanie marki, kiedy zauważa, że biznes staje się zbyt niespójny oraz chaotyczny w przekazach marketingowych. Dzięki opracowaniu nowej komunikacji z klientem możemy osiągnąć więcej niższym kosztem. Pozycjonowanie marki pozwoli na efektywniejsze zarządzeniu marku oraz jej wizerunkiem. Sprawdzi się ono również w przypadku kryzysu, a także zmiany dotychczasowej specjalizacji.

Bez wątpienia jednak najbardziej dogodnym i korzystnym momentem pozycjonowania marki jest początek jej istnienie. Wtedy też mamy możliwość ukierunkowania swojej strategii w ten sposób, aby już od samego początku trafiać do właściwej grupy docelowej. Tym samym możemy od razu wyróżnić się od konkurencji i wnosić na rynek unikalną jakość.

Można zadać przy tym pytanie, czy wszystkie marki potrzebują pozycjonowania? Jeśli przyjmiemy, że jest ono pewną formą projektowania, trudno sobie wyobrazić biznes, który jest efektowny, a nie opiera się na opracowanym schemacie. Tak samo, jak nikt by nie zamieszkał w domu stworzonym bez planu, tak nikt nie poprowadzi marki bez jej projektowania, czyli pozycjonowania.

Filary pozycjonowania marki

Na pozycjonowanie składa się kilka elementów. Istnieją one w ścisłej korelacji ze sobą i nie powinno zabraknąć żadnego z ich. Pracę nad nimi należy jednak poprzedzić analityką i zbieraniem informacji dotyczących nie tylko naszej grupy docelowej, ale również konkurencji. Tylko wnikliwa analiza pozwoli nam osiągnąć dobre wyniki pozycjonowania.

Zebrane informacje warto następnie wykorzystać, przygotowując nową strategię. Do najważniejszych filarów pozycjonowania zaliczmy:

– consumer insight – czyli czego potrzebuje nasz odbiorca

– brand promise – obietnica marki spełnienia potrzeb klienta

– reason to believe – potwierdzenie marki, że jest wiarygodna i spełni daną obietnicę (w tym celu warto wykorzystać w komunikacji zdobyte nagrody, certyfikaty, jak też doświadczenie)

– unique selling proposition (USP) oraz emotional selling proposition (ESP) – oferowanie korzyści zarówno pod względem racjonalnym i emocjonalnym

– brand values – wartości, jak też unikalne cechy, z którymi będzie utożsamiana dana marka

– brand voice – przyjęcie języka, jakim posługujemy się w naszych przekazach, który będzie spójny z wartościami marki oraz oczekiwaniami grupy docelowej

Żeby zdefiniować nasze wartości oraz przedstawić obietnice klientom, najpierw musimy dowiedzieć się jak najwięcej na ich temat. Tylko tym sposobem dowiemy się, czego potrzebują i czego oczekują od produktów, jakie oferujemy.

Każde zaś opracowane wartości muszą mieć pokrycie z rzeczywistością. Nie mogą to być puste frazesy. Za naszymi zapewnieniami powinny stać liczby, dowody, certyfikaty i badania. Inaczej unikamy nie tylko rozmycia z realiami, ale również zirytowania odbiorców.

Co może być bazą  do pozycjonowania

Punkty odniesienia, wyróżniki oraz atrybuty ułatwiają pozycjonowanie. Podobnie jak w przypadku innych procesów, tutaj również potrzebujemy bazy, na której będziemy opierać swój przekaz. W tym celu możemy się posłużyć sprawdzonymi metodami, taki jak:

– cena

– jakość

– atrybuty

– pochodzenie produktu

– korzyści użytkowe oraz funkcjonalne

– kategoria usługi, jak i użytkownika

Wybrane wyróżniki powinny być dobierane świadome. Konsekwentność oraz pragmatyzm pozwolą nam zachować spójność komunikatu. Pamiętajmy jednak, że taka baza jak cena czy jakość to często wykorzystywane paradygmaty. Dlatego warto niekiedy wspomóc się innymi wyróżnikami lub też mieć dowód na poparcie danej cechy.

Korzyści z pozycjonowania marki

Niewątpliwie największą korzyścią, jaką zaobserwujemy dzięki pozycjonowaniu marki, jest wzrost dochodów, ponieważ jej przekaz będzie ściśle dopasowany od oczekiwań odbiorców. Jednakże warto zwrócić uwagę także na inne zalety pozycjonowania.

Podkreślić tutaj należy wyrazistość, konkretność oraz unikalność. Dzięki taki działaniom uda nam się również utrzymać spójny wizerunek we wszystkich kanałach. Tym samym łatwiejsze staną się działania contentowe. Zaprojektowanie przekazu oraz tonalności pomaga stworzyć nowe treści, które będą budować właściwe skojarzenia i trafią do właściwej grupy odbiorców.

Pozycjonowanie jest ważnym, jeśli nie najważniejszym elementem strategii marketingowej. Warto z niej korzystać w każdym momencie prowadzenia działalności. Pamiętajmy jednak, że przyjęta pozycja oraz wizerunek nie jest dany raz na zawsze. Dlatego też nieodłącznym elementem jest stały monitoring skuteczności oraz wdrażanie niezbędnych modyfikacji. Dbając o pozycjonowanie, dbamy o komunikację marki i jej odbiór przez grupę docelową. Stąd też potrzeba ciągłego pielęgnowania tego procesu i jego udoskonalania.